Visie en Missie

  Site: Portugues / Nederlands

Een levende kerk die God aanbidt, mensen verwelkomt,

dient en in een relatie met Jezus Christus brengt.

Deze missie is het resultaat van ons verlangen om Jezus te gehoorzamen, die zegt: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf (Matteüs 22.37.38). Onze visie is om nog verder te reiken en te groeien waar God ons heeft geplaatst. Breng degenen die de liefde en het woord van God nog steeds niet kennen, dicht bij hen.

Ons doel is dus ​​om een ​​levende kerk te zijn

We begrijpen dat om een ​​levende kerk te zijn, we een kerk moeten zijn die bestaat uit mensen die het nieuwe leven dat Jezus biedt willen ervaren. Een leven van innerlijke vrede, in de aanwezigheid van de Heer Jezus. Om een ​​levende kerk te zijn, moeten we God zoeken door middel van gebed en vasten. Intimiteit zoeken met Hem. Wij zijn één grote familie.

Een kerk die God aanbidt

We begrijpen dat het aanbidden van God niet beperkt is tot het aanbidden van Hem en zijn zoon de Heer Jezus. We begrijpen dat aanbidden betekent: God voortdurend gehoorzamen, een gehoorzaamheid die we alleen kunnen doen in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Als we zo leven, zullen onze zondagse aanbiddingsdiensten zeker levendiger en aanstekelijker zijn.


Acolhe 800x600 - Visie en Missie

Een kerk die verwelkomt

Gastvrijheid was een van de karaktereigenschappen van Jezus. We begrijpen dat Jezus allerlei soorten mensen verwelkomde, hen waardeerde en liefhad, zonder het echter eens te zijn met veel dingen die ze deden. Ten eerste willen we uit liefde mensen verwelkomen en erop vertrouwen dat degene die het leven verandert Gods Heilige Geest is. Gastvrijheid is een uiting van liefde en Jezus vertelde ons dat het grootste kenmerk van een volgeling van Hem liefde voor elkaar is.

Een kerk die dient

Dienen is ook een van de karaktereigenschappen van Jezus. Hij kwam, zoals hij zei, om te dienen en niet om gediend te worden. Wij geloven dat elk persoon door God gegeven vaardigheden en talenten heeft die kunnen worden gebruikt voor het welzijn en de geestelijke groei van anderen. We willen een kerk zijn waarin haar leden elkaar dienen met hun eigen tijd, materiële middelen, vaardigheden, en delen wat men heeft,. Dit met als doel dat iedereen die deel uitmaakt van deze kerk wordt opgebouwd door te geven en te ontvangen.


Een kerk die mensen naar een relatie met Jezus leidt

aceitando a Jesus2 800x600 - Visie en Missie

Onze droom en missie is om het levende woord van God, dat Jezus ons leerde, te brengen aan allen.

‘En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen, zeggende: Ik heb alle macht gekregen in de hemel en op aarde. Ga daarom heen, maak discipelen van alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en leer hun onderhouden alles wat ik u heb gezonden; en zie, ik ben elke dag bij u, tot het einde van de tijd. ”.

Matteüs 28:18-20

Compartilhar